Impresszum & Jogi Nyilatkozat

Impresszum &
Jogi Nyilatkozat

Impresszum

IMPRESSZUM

(jelentését itt megtalálod)

Szolgáltató megnevezése: Kiskó Anikó egyéni vállalkozó

székhelye: 7400 Kaposvár, Szent-Györgyi Albert u. 8.

adószáma: 56314447-1-34

nyilvántartási szám: 54947601

e-mail címe: info@virtualis-asszisztens.com


Adatfeldolgozó megnevezése: Rackforest Informatikai Kereskedelmi Szolgáltató és Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Rövidített elnevezés: RackForest Zrt.

Székhely: 1132 Budapest, Victor Hugo utca 11. 5. em. B05001.

Adószám: 32056842-2-41 

Cégjegyzékszám: Cg. 01-10-142004

Képviseli: Atiyeh Nabil ügyvezető

E-mail: nabil.atiyeh@rackforest.com

Ellátott tevékenység: Tárhelyszolgáltató

JOGI NYILATKOZAT

1. A jogi nyilatkozat hatálya

Jelen Jogi nyilatkozat (a továbbiakban: Nyilatkozat) hatálya alá tartozik Kiskó Anikó egyéni vállalkozó (Székhely: 7400 Kaposvár, Szent-Györgyi Albert u. 8., adószám: 56314447-1-34, nyilvántartási szám: 54947601, a továbbiakban: Szolgáltató) által, illetve javára bejegyzett domain név alatt üzemeltetett https://www.virtualis-asszisztens.com/ internetes weboldal (a továbbiakban: Weboldal).

Jelen Weboldal kizárólag a Magyarországon élő személyek részére készült, így a termékekre, szolgáltatásokra és promóciókra vonatkozó valamennyi információ kizárólag az adott országra vonatkozik.

2. Felhasználási feltételek

A Weboldal használatának feltétele, hogy az Interneten böngészők (a továbbiakban: Látogató) elfogadják a jelen Nyilatkozatban foglaltakat. A Látogató a Szolgáltató által üzemeltetett weboldalra történő belépéssel, illetve a Weboldalon történő böngészéssel elismeri, hogy a jelen Nyilatkozatot megismerte, annak rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek fogadja el.

A Látogatók a Weboldalt kizárólag saját felelősségükre használhatják, az alábbiak szerint:

A Weboldalra mutató hivatkozást (link) bárki szabadon használhatja, a felhasználás módja és terjedelme azonban nem járhat az alábbi pontokban foglaltak sérelmével:

  • Tilos a Szolgáltatóval fennálló kapcsolat valótlan, félrevezető módon történő feltüntetése.
  • A Látogató a Weboldallal összefüggésben, vagy azzal kapcsolatosan nem tehet közzé valótlan információt, így különösen valótlan vagy megtévesztő információt a Szolgáltató által kínált szolgáltatásokkal kapcsolatban. A Szolgáltató logójának, védjegyeinek bármely módon történő felhasználása kizárólag előzetes írásbeli engedély alapján lehetséges.

3. Weboldal tartalma és a szellemi tulajdon joga

A Weboldal arculata, tartalma egyéni, eredeti jellege következtében szerzői jogvédelem alatt áll. Az azzal kapcsolatos vagyoni jogok gyakorlására a Szolgáltató kizárólagosan jogosult.

A Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül tilos a tartalom egészét vagy annak bármely részét bármilyen formában sokszorosítani, másolni, terjeszteni vagy tárolni, kivéve, ha a Szolgáltató kifejezetten úgy nyilatkozik, hogy az ilyen felhasználások bármelyikét megengedi.

Tilos a tartalomból eredő vagy azon alapuló bármi nemű dokumentum, anyag készítése, átdolgozása, ideértve különösen az ikonok, gombok, linkek, háttérképek, szöveg, kép, grafika, logó, fotó, hang és videó anyagok készítését.

Tilos a Weboldalon fellelhető bármely információnak a Szolgáltató előzetes engedélye nélküli üzleti célú felhasználása, hozzáférhetővé tétele, terjesztése, bármilyen további internetes felhasználása, forgalmazása.

A Szolgáltató hozzájárul ahhoz, hogy a Látogatók a Weboldalt, vagy annak részeit, saját személyes használatra, saját számítógépen tárolják, vagy kinyomtassák.

A Szolgáltató a Weboldal tartalmának egészét vagy részét bármikor, előzetes értesítés nélkül módosíthatja, korszerűsítheti, vagy törölheti.

Amennyiben a Látogató önkéntesen anyagot (ideértve minden szöveges, illetve egyéb kódot tartalmazó fájlt, továbbá kép-, hang-, kép és hangadatot egyszerre tartalmazó állományt is) küld a Weboldalon keresztül, az anyag önkéntes beküldésével hozzájárul ahhoz, hogy az önként beküldött anyagra a Szolgáltató ellenérték fizetése nélkül, nem kizárólagos, időben és térben korlátlan felhasználási jogot szerezzen.

Figyelemmel a fentiekre, a Látogató csak az általa készített vagy olyan egyéb anyagokat küldhet a Szolgáltató számára, mely kapcsán kizárólagos felhasználási jogokkal rendelkezik.

4. A Szolgáltató felelőssége

A Szolgáltató a Weboldalon elhelyezett tartalom pontosságára, megbízhatóságára, teljességére – tekintve, hogy azon a Szolgáltatótól független változtatás is történhet – teljes mértékben felelősséget vállalni nem tud, azonban minden tőle elvárhatót megtesz a tartalom megbízhatóságának fenntartása érdekében.

A Látogatók a Weboldalt kizárólag saját felelősségükre használják.

A Szolgáltató nem felel olyan gondatlanul okozott kárért, amely a Weboldal használatából ered, valamint mely az esetlegesen helytelen, hibás vagy hiányos tartalom következménye.

A Szolgáltató a Weboldalról elérhető, harmadik fél által felhelyezett tartalmakra és internetes oldalakra mutató linkeket helyezhet el, azonban a harmadik fél által elhelyezett tartalmakért és internetes oldalakért semmiféle felelősséget nem vállal, és nem felel ezen oldalak tartalmának használatából eredő kárért sem.

A Látogató tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató nem felelős a Weboldal használatának következményeként a Látogató számítógépében, eszközében bekövetkezett hibáért, vírus által okozott kárért vagy bármilyen adatvesztésért, továbbá a Látogató számítógépéhez, eszközéhez, valamint hálózatához való jogosulatlan hozzáférésért, továbbá bármely harmadik félnek felróható, vagy „vis maior” eseménnyel összefüggő kárért.

5. Adatbiztonság

A Látogatók nem sérthetik meg, valamint nem tanúsíthatnak olyan magatartást, mellyel megkísérlik megsérteni a Weboldal biztonságát, így különösen:

  • Tilos a hozzáférés a nem a Látogató számára szánt adatokhoz vagy bejelentkezés egy olyan szerverre, azonosítóra, amelyre a Látogató nem jogosult;
  • Tilos megkísérelni a rendszer vagy a hálózat sebezhetőségének vizsgálatát, kémlelését, tesztelését, vagy megfelelő felhatalmazás nélkül megsérteni a rendszer biztonságát vagy jogosultság-ellenőrző intézkedéseit;
  • Tilos beavatkozást megkísérelni bármely Látogató, host vagy hálózat számára nyújtott szolgáltatásba, tilos azokat zavarni (így különösen tilos: vírus elhelyezése a Weboldalon, a Weboldal túlterhelése [overloading], „elárasztása” [flooding], „spamelése”, levelekkel való bombázása [mailbombing] vagy „összeomlasztása” [crashing]);
  • Tilos a nem kívánt e-mailek küldése, ideértve termékek vagy szolgáltatások propagálását és/vagy hirdetését.

6. Személyes adatok kezelése

A Szolgáltató kiemelten fontosnak tartja a Látogatók információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A Szolgáltató a személyes adatokat bizalmasan, a hatályos Európai Uniós, és hazai jogszabályoknak, valamint a vonatkozó adatvédelmi (hatósági) gyakorlatnak megfelelően kezeli, és megtesz minden olyan információbiztonsági és szervezési intézkedést, amely az adatok biztonságát, bizalmasságát, sértetlenségét és rendelkezésre állását garantálja.

A Szolgáltató önálló adatkezelési tájékoztatója a Weboldalán elérhető, és a hatályos Európai Uniós, és hazai jogszabályoknak, valamint a vonatkozó adatvédelmi (hatósági) gyakorlatnak megfelelően, kellő tájékoztatást nyújt az érintettek részére személyes adataik kezeléséről.

7. Felhasználási feltételek módosítása

A Szolgáltató fenntartja a jogot a jelen jogi nyilatkozat előzetes értesítés nélküli módosítására és megváltoztatására a jövőben.

Nagyatád, 2020. július 02.

Kiskó Anikó egyéni vállalkozó